අප හා සම්බන්ධ වන්න

දුරකථනය හරහා – 0117749444 අමතන්න, සම්බන්ධ විය හැකි වේලාවන් පෙ.ව 8.30 සිට ප.ව 5.30 දක්වා .

විද්‍යුත් තැපෑල හරහා          – (සාමාන්‍යයෙන් පැය 24 ක් තුළ පිළිතුරු සපයනු ලැබේ)

හිතවත් පාරිභෝගිකය, පහත සඳහන් කරුණු පිලිබඳ දැනුවත් වන්න:

මුදල් බැරවීමේ තත්ත්වය: ඔබේ ගිණුමට මුදල් යැවීමෙන් පසු ඔබට කෙටි පණිවුඩයක් ලැබෙනු ඇත.

ණය ආපසු ගෙවීම්: ඔබගේ ගෙවීම, ඔබේ ණය මුදලෙහි සම්පූර්ණ ගෙවීම් හෝ ණය කාල සීමාව දීර්ග කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නම් ඔබට කෙටි පණිවිඩයක් හරහා දැනුම් දෙනු ඇත. ඔබගේ ගෙවීම දින 1-2 ක් තුළ යාවත්කාලීන වන අතර එය බැංකු මෙහෙයුම් කාලය මතද රඳා පවතී.

පහසුවෙන් සහ වේගයෙන් ගෙවීම් සිදු කිරීමට අන්තර්ජාලය භාවිතා කරන්න. ගෙවීම සම්පුර්ණ කිරීමට කරුණාකර සබැඳිය ක්ලික් කරන්න

ණය මුදලකට අයදුම් කරන්නේ කෙසේද?: අප ඇමතීමට පෙර, ඔබට කෙටි උපදෙස් සොයාගත හැක ක්ලික් කරන්න

ණය ගිණුම් පිළිබඳ විමසීම් සහ වෙනත් විමසීම් සඳහා ඔබට සහාය වීමට, කරුණාකර පහත සඳහන් ගිණුම් තොරතුරු [email protected] වෙත යොමු කරන්න.
  1. සම්පූර්ණ නම
  2. ලියාපදිංචි ජංගම දුරකථන අංකය
  3. ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය
  4. විමසුම
ඔබගේ විද්‍යුත් තැපෑල ලැබීමෙන් පැය 24 ක් ඇතුළත ඔබගේ ගිණුමට අදාළ තොරතුරු ඇතුලත් පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වන්න.
  • සාමාන්‍ය විමසීම් සඳහා,  කරුණාකර පැය 24 ක් ඇතුලත පිළිතුරක් බලාපොරොත්තු වන්න.

    ප්‍රශ්න සහ පිළිතුරු  හරහාද වැඩි විස්තර ලබා ගත හැක .

  • ණය ආපසු ගෙවීමට බලාපොරොත්තු වන පාරිභෝගිකයින්, කරුණාකර අපගේ ණය ආපසු ගෙවීමේ   අංශය වෙත පිවිස එහි සඳහන් උපදෙස් අනුගමනය කරන්න.

පළමු ණය ලබා ගන්න